Αναπνοή / Breath

Updated: Mar 18, 2020Η αναπνοή είναι η βασικότερη λειτουργία του φυσικού σώματος, και χωρίς αυτήν δεν μπορεί να υπάρξει στη ζωή. Τροφοδοτεί με ενέργεια όλους τους ιστούς και απομακρύνει τα απόβλητα της καύσης των κυττάρων.Είναι το πρώτο πράγμα που συμβαίνει όταν γεννιόμαστε και το τελευταίο όταν φεύγουμε από αυτό το σώμα. Γεννιόμαστε με μια εισπνοή και πεθαίνουμε με μια εκπνοή.

Σύμφωνα με τη φυσιολογία της γιόγκα διαθέτουμε πέντε σώματα.Το πρώτο είναι το φυσικό, και στη συνέχεια έχουμε το ενεργειακό, το νοητικό, το διαισθητικό και το αιτιατό.

Επίσης έχουμε πέντε πράνας , πέντε ροές της ζωτικής ενέργειας που τροφοδοτούν το σώμα με ζωή. Το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των σωμάτων, ή αλλιώς των επίπεδων της ύπαρξης είναι η αναπνοή. Η αναπνοή επηρεάζεται από τα πάντα αλλά μπορεί να επηρεάσει και τα πάντα. Η καλή υγεία είναι σε άμεση συνάρτηση με την αναπνοή. Ο τρόπος ζωής και σκέψης μας επηρεάζει την αναπνοή και τη φυσική κατάστασή μας. Δεν το συνειδητοποιούμε αλλά συμβαίνει. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος.

Οι σκέψεις και τα συναισθήματα επηρρεάζουν τον τρόπο που αναπνέουμε και η διαταραγμένη αναπνοή επιδρά στον τρόπο που σκεφτόμαστε και λειτουργούμε. Η γιόγκα και συγκεκριμένα ο κλάδος της χάθα γιόγκα ασχολείται κατά κύριο λόγο με την αναπνοή. Μαθαίνουμε να αναπνέουμε από την αρχή. Είναι μια αργή διαδικασία που χρειάζεται υπομονή και εξάσκηση.

Συνήθως όταν αποφασίσουμε να παρατηρήσουμε την αναπνοή μας, επεμβαίνουμε σε αυτήν. Αυτό συμβαίνει αυτόματα χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Και συμβαίνει γιατί δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να δεχτούμε την αναπνοή έτσι όπως είναι. Η αναπνοή δείχνει την νοητική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Είναι αλλιώς όταν κοιμόμαστε, αλλιώς όταν δουλεύουμε χειρωνακτικά, αλλιώς όταν είμαστε θυμωμένοι, αλλιώς όταν είμαστε ήρεμοι. Το πρώτο βήμα για να αλλάξουμε τη κατάσταση είναι να συνειδητοποιήσουμε την αναπνοή.

Όταν αυτό συμβεί μπορούμε να παρατηρήσουμε ποιά είναι η σχέση μας με τον νου. Η άσκηση στην χάθα γιόγκα είναι μια διαδικασία εξαγνισμού και επαναπρογραμματισμού του νου. Η αναπνοή παίζει τον κύριο ρόλο μαζί με την εσωτερική στάση, δηλαδή το κίνητρο πίσω από την πράξη. Μαθαίνουμε να αναπνέουμε ξανά από την αρχή. Η γιόγκα είναι η φυσική μας κατάσταση. Όπως τότε που ήμασταν βρέφη και ανακαλύπταμε τον κόσμο. Ανακαλύπτουμε τον εσωτερικό κόσμο και οδηγούμαστε σταδιακά στο να ανακαλύψουμε και τον εξωτερικό μέχρι να κατανοήσουμε πως όλα είναι ένα.Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου
Breathing is the most basic function of the physical body and without it, there can be no life. It energizes all the tissues and removes the waste of the cell process. It is the first thing that happens when we are born and the last event before we leave this body.

We are born with one inhalation and die with an expiration.

According to the physiology of Yoga, we have five bodies and not just one. The first is the natural body, and after that, we have the energy, the mental, the intuitive and the causal bodies. We also have five flows of vital energy that nourish the body. The channel of communication between bodies, or levels of being, is the breath. Breathing is affected by everything and it can also affect everything. Our good health is directly related to how we breathe. Our way of life and thinking also affects our breathing and well being. We don't realize it, but it happens.

This may create an ongoing vicious circle. Thoughts and emotions affect the way we breathe, and irregular breathing affects the way we think, feel and function.

Yoga, and specifically the system of Hatha Yoga, is primarily concerned with breathing. We start to explore breathing for the first time which is a slow process that requires patience and practice.

Usually, when we decide to observe our breath, we intervene with it and this occurs automatically without us realizing it. The reason behind it is because we are not yet ready to accept the breath and the mind as they are.

The point is that breathing shows the mental state we are in. It is entirely different when we are asleep when we are working manually, when we are angry or when we are calm. The first step in changing the emotional state we are in if it is not a pleasant one is to realize the breath.

When this happens we can begin to observe what our relationship with the mind is. Hatha yoga is a process of purification and reprogramming of the mind and breathing plays the main role along with with the attitude, that is, the motivation behind the action.

Yoga is our natural state, like back in the years when we were infants and we were discovering the world. We discover the inner world, and we are gradually led to discover the outside as well until we understand that everything is one.Alexandra Sotiropoulou

#αναπνοή #breathawareness

33 views

Recent Posts

See All

Beauty

Subscribe for Updates
  • Twitter
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram
  • Pinterest

© 2014 designed by Alexandra Sotiropoulou, Vijaya Yoga Workshops & Retreats